مزایای ستاره بینی

قوانین این علم سعی بر شناخت تاثیر انرژی سیارات و کواکب بر زندگی و سرنوشت انسان دارد. این قوانین حاصل بیش از ۵۰۰۰ سال کوشش های منجمان است.


تحلیل شخصیت

تحلیل شخصیت از روی ستاره بینی بسیار دقیق است. بسیاری از خصوصیات های درونی هر فرد از زایچه او قابل پیشبینی است. مثال کوچکی از آن خصوصیاتی است که به هر ماه تولد نسبت می دهند.

ذهنیت دیگران

ممکن است آنچه شما در مورد خود تصور می کنید، با آنچه دیگران در مورد شما فکر می کنند کاملا متفاوت باشد. از روی طالع می توانید این موضوع را بدانید و در جهت بهبود و تغییر اوضاع اقدام کنید.

استعداد و توانایی

با آن دسته از استعداد هایی که در وجود شما شکوفا شده است کاری نداریم. شما توانایی های بیشتری دارید که اگر بر روی آنها تکیه کنید قطعا در زندگی پیشرفت و حرکت های رو به جلو خواهید داشت.

نقاط ضعف

در تمامی انسان ها نقاط ضعف وجود دارد، اما با تلاش می توان بر آنها چیره شد. مهم این است که بدانیم در چه مواردی آسیب پذیر هستیم تا با برنامه ریزی بتوانیم به نهایت رشد و پیشرفت دست یابیم.

برای دریافت تفسیر ستاره بینی شخصی همین حالا اقدام کنید!

خرید کنید

فقط ۲۸ هزار تومان