آموزش طالع بینی و ستاره بینی

  • آموزش
  • مقالات
  • تفسیر زایچه

اسامی صورت های فلکی (بروج)

از زمان های بسیار دور و شاید همراه با آغاز تمدن های بدوی، افرادی بودند که هر شب به آسمان خیره می شدند و مسیر حرکت و جایگاه ستارگان را مد نظر می گرفتند این اشخاص را ستاره بین می نامیدند

بیشتر

سیارات در ستاره بینی و نجوم احکامی

هنگامی که صحبت از آسترولوژی یا نجوم احکامی به میان می آید با سیارات به فراوان برخورد می کنید. حال این سیارات چیست ؟

بیشتر

خانه ها یا بیت ها در آسترونومی

وقتی صحبت از خوانش یک زائیچه (نمودار زایش) به میان می آید. اگر می خواهید بدانید به راستی این خانه ها از کجا آمده اند و چه کاربردی دارند در ادامه متن همراه ما باشید.

بیشتر