با نجوم احکامی بدانید

زایچه علمی برای سعادت و خوشبختی بشر. چگونه؟!

زایچه علمی است بسیار باستانی که به مطالعه ستارگان و سیارات در لحظه تولد هر فرد می پردازد و تاثیر جاذبه آنها را بر روی ذهن و شخصیت آن فرد مشخص می کند. زایچه هر فرد با توجه به زمان و محل تولدش تحلیل دقیقی از روحیات، شخصیت، نقاط ضعف، نقاط قوت و استعداد هایش میدهد. از دیگر کاربرد های فوق العاده نجوم احکامی سنجش عشق و عاطفه و شناخت روحیات معشوق است.

ستاره بینی شخصی

رسم زایچه در نزد افراد ثروتمند و اشراف زاده بسیار محبوب و متداول بوده است. آنها برای پیشبینی سرنوشت و شناخت استعداد دست به این اقدام می زدند. آنهایی که سیاره حکمران طالع مریخی داشتند را برای جنگاوری، مشتری را برای تجارت و حکمرانی، عطارد را برای سخنوری و ماه و زحل را برای هنر تعلیم می دادند. آنچه امروز ما به عنوان زایچه از آن یاد می کنیم نتیجه قرن ها تحقیق منجمین بزرگ در این حوزه است.

بیشتر بدانید

ستاره بینی عاشقانه

در کشور هند که پایین ترین میزان طلاق را در دنیا دارد، بررسی چارت تولد زوج از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. ستاره بینی عاشقانه کمک می کند تا شناخت کامل و بی نقصی از معشوق خود پیدا کنید. علایق او را بهتر بشناسید و همینطور بدانید در چه شرایطی آزرده خاطر می شود. این باعث می شود تا با یکدیگر هماهنگ تر باشید و رابطه شما بهبود یابد.

بیشتر بدانید

زایچه چیست

ستاره بینی یا نجوم احکامی علمی است که به تاثیر انرژی سیارات و اجرام آسمانی به روان، جسم و زندگی بشر می پردازد. زایچه نموداری است از وضعیت آسمان در لحظه تولد شما. این نمودار توسط ما به دو منظور تفسیر می شود. ۱- تحلیل زایچه هر شخص و تاثیر آن بر روحیات، خلقیات، افکار، نگرش شما به پیرامون، نگرش دیگران در مورد شما و … ۲- به منظور متعادل سازی یک رابطه عاشقانه، شناخت طرفین از درونیات شریک عاطفی، بدانید چه چیزی او را ناراحت و چه چیزی او را خشنود می سازد.بسته های ستاره بینی


ستاره بینی شخصی
 • شناخت روحیات
 • شناخت درونیات
 • تصور دیگران نسبت به شما
 • شناخت توانایی و استعداد ها
 • بررسی چهار عامل در زایچه

فقط ۲۸ هزار تومان
ستاره بینی عاشقانه
 • شناخت روحیات شریک عاطفی
 • شناخت سلایق و علایق معشوق
 • به چه چیزهایی علاقه مند است
 • شما را چگونه می خواهد
 • شرایط فیزیکی و شیمی در رابطه

فقط ۲۸ هزار تومان
پکیج ترکیبی
 • کاملترین ستاره بینی
 • ستاره بینی برای مرد
 • ستاره بینی برای زن
 • سنجش علاقه و عشق
 • سنجش کیفیت رابطه

فقط ۴۸ هزار تومان